Diller

Genel Bilgi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2013 yılında kurulmuştur ve öğretim süresi 4 yıldır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden mezun olan öğrenciler, "Türkolog" unvanı almakta, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe ve Tük Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kurumunda uzmanlık ve uzman yardımcılığı ile TRT'de ve Kültür Bakanlığında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Türk cumhuriyetlerinde bulunan üniversitelerde ve bu cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Kazanılan Derece

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans Diploması

Derece Seviyesi

 Lisans

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir başka örgün öğretim kurumundan lisans ve lisansüstü düzeyde mezun olan ya da öğrenimini yarıda bırakmış öğrenciler bağlı bulundukları programda almış oldukları derslerin içeriklerinin uygun olması durumunda, örtüşen derslerden muaf tutulurlar.

Program Profili

2013 yılında kurulan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü İnsani ve sosyal Bilimler Fakültesinin en yeni bölümlerinden biridir. Bölümümüz 2 yıldır sadece bünyesinde bulundurduğu akademik personel ile öğretim sürecini gerçekleştirebilecek akademik donanıma sahiptir. Geçtiğimiz 2 yıllık süre zarfında derslik ve diğer teknik donanımları itibari ile bölümümüz, çağdaş öğretimde önemli bir seviye yakalamıştır. Bölümümüzün 3 dersliği mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden mezun olan öğrenciler, "Türkolog" unvanı almakta, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kurumunda uzmanlık ve uzman yardımcılığı ile TRT’de ve Kültür Bakanlığında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Türk cumhuriyetlerinde bulunan üniversitelerde ve bu cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı puanı, Yabancı uyruklu öğrenciler için Lise diploması ve Yabancı Öğrenci Sınavı puanı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, mezun olabilmek için 8 dönemde en az 240 AKTS kredisi almış ve 4.00 üzerinden 2.00 diploma notuna ulaşmış olmalıdır.

Program Yeterlilikleri

No

Program Çıktıları

1

Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında temel bilgi ve becerileri kazanma

2

Türk tarihi boyunca kullanılan farklı alfabelerle (Göktürk, Arap, Kiril) yazılan metinleri okuyup anlayabilme

3

Sözlü ve yazılı Türk halk edebiyatı ürünleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma

4

Türk dili, lehçeleri ve edebiyatlarının başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olma.

5

Tarihi ve çağdaş Türk lehçeleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olma ve artzamanlı ve eş zamanlı çalışmalar yapabilme

6

Ele alacağı konuyla ilgili literatür taraması yapabilme

7

Dilin önemini kavrama ve Türkçeyi uygun bir şekilde kullanabilme

8

Türk tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olma

9

Türk lehçeleriyle yazılmış metinleri dilsel öğeler bakımından inceleyebilme

10

Türk edebiyatının dönemleri, dönem eserleri ve Türk edebiyatına yön veren edebi akımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından; - Eski Türk Dili -Yeni Türk Dili -Türk Halk Edebiyatı, -Yeni Türk Edebiyatı, -Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalından birinde lisans üstü eğitim alabilir.

Ders Diyagram Yapısı

TIKLAYINIZ

Ölçme ve Değerlendirme

AA      4.0 
BA      3.5 
BB      3.0 
CB      2.5 
CC      2.0 
DC      1.5 
DD      1.0 
FF       0.0

Mezuniyet Koşulları

Lisans diploması 8 yarı yılın sonunda aldığı bütün derslerden geçerek 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde eden öğrencilere verilir. Harf Not AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FF 0.0

Öğrenme Şekli

Tam Zamanlı Yüz Yüze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe