Diller

Bakü Devlet Üniversitesinde Tanıtım Toplantısı

Geçtiğimiz günlerde Bakü Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi’nde Üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kaan Yalçın’ın Bakü Devlet Üniversitesi’nin kuruluşunun 100. yılına ithaf ettiği “Azerbaycan Türkçesi Grameri” adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Buran editörlüğünde; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ercan Alkaya, Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nin öğretim üyeleri Prof. Dr. Zemfira Şahbazova, Doç. Dr. Gızılgül Abdullayeva raportörülüğünde ve Arş. Gör. Pervin Eyvazov redaktörüğünde yayınlanan eserin Bakü Devlet Üniversitesi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Bakü Devlet Üniversitesi ve Filoloji Fakültesi yönetimi, Azerbaycanlı birçok dilci ve Filoloji Fakültesi’nin öğrencileri yoğun ilgi gösterdiler. Azerbaycan’da geniş yankı uyandıran program, Azerbaycan’ın üst düzey basın yayın organlarında da geniş bir yer buldu.

Toplantıda Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Elçin Memmedov, Türkoloji Bölümü Doçenti Gızılgül Abdullayeva ve Azerbaycan Dili ve Edebiyatının Öğretimi Bölümü’nün Başkanı Prof. Dr. Hüseyn Esgerov kitapla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundular.

Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Elçin Memmedov, Üniversitemizin kuruluşunun 100. yılının arefesinde Türkiye’de, Fırat Üniversitesi’nde böyle bir kitabın vücuda getirilmesinin hem Bakü Devlet Üniversitesi gibi yüksek bir tahsil ocağına hem de Azerbaycan-Türkiye dil ve kültür ilişkilerinin güçlenmesine ve ayrıca Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinin akademik seviyede karşılıklı öğrenilmesine sonsuz hizmetleri olacağını belirtti.

Programın sonunda Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Elçin Memmedov, hem Türkiye’de Azerbaycan Türkçesi ile ilgili olarak yayımlanmış en ayrıntılı monografik çalışma olması münasebetiyle “Azerbaycan Türkçesi Grameri” adlı kitaptan hem de Azerbaycan Türkçesi ile ilgili olarak daha önceden yayınlamış olduğu önemli birçok çalışmasından ötürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kaan Yalçın’a önemli devlet adamlarına ve sayılı bilim adamlarına verilen Bakü Devlet Üniversitesi özel hediyesini takdim etti. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kaan Yalçın da Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ adına hatıra hediyelerini Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Elçin Memmedov’a takdim etti.

Programın ardından Yalçın, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü sabah gruplarının IV. kursunda Anar Ferecov’un “Umumi Dilcilik” dersini devralarak dil-düşünce ilişkisi, dil felsefesi ve dillerin oluşumu gibi konuların ele alındığı bir dersi yürüterek öğrencilerin sorularını cevapladı.

Bu önemli toplantı, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek ve Fırat Üniversitesi ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında önemli protokollerin imzalanmasına zemin hazırlayacaktır.